Lakshmi Aarti

Om Jaya Lakshmi Ramana, Swami Jaya Lakshmi Ramana

Satya Narayan Swami (2), Jana patak har-na

Jaya Lakshmi Ramana

Ratan jarat singhasan, adbhut chabi rajey (2)

Narad Kahat niranjan (2), Ghanta dhan bajey,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Pir-ghat bhayey kali karan, dhuje ko darash-diya (2)

Budha Brahman ban-key (2), kanchan mahal kiya,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Durbal bheel kathiyar, jinpar kripa karey (2)

Chandra choor ek raja (2), jin ki vipat harey,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Vaishya manorath payo, sharda tuj dini (2)

So phal bhog-yo Prabhuji (2), phir ustati kini,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Bhav bhakti ke karan, chin chin roop dhar-ya (2)

Sharda dharan kini (2), tin ka karja sarya,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Gwal Bal sang Raja, ban men bhakti karey (2)

Mana vanchata phala dino(2), Deen Dayal harey,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Char-hat prasad sawayo, kadli phal meva (2)

Dhoop deep tulsi sey (2), raj-jey satya deva,

Om Jaya Lakshmi Ramana

Shree Satya Narayan jee ki aarti, jo koyee gave (2)

Bhanat man sukh sampat (2), mana van-chit phal pavey

Om Jaya Lakshmi Ramana