SHREE GANESH AARTI
test

test1 

 

 

Text Box: Tu Sukhkarta Tu Dukhharta Vighnavinashak Morya Sankati Rakshi Sharan Tula Mi, Ganapati Bappa Morya Mangalmoori Morya! Ganpati Bappa Morya!  Mangalmoorti Tu Gananayak, Vakratund Tu Siddhi Vinayak Tujhiya Dwari Aaj Paatlo(X 2), Deyi Chitta Maj Dhyaya Sankati Rakshi Sharan Tula Mi, Ganapati Bappa Morya Mangalmoori Morya! Ganpati Bappa Morya!  Tu Saklancha Bhagyavidhata Tu Vidyecha Swami Data Gyandeep Ujloon Aamucha( X 2), Nimavi Nairashaya Sankati Rakshi Sharan Tula Mi, Ganapati Bappa Morya Mangalmoori Morya! Ganpati Bappa Morya!   Tu Mata Tu Pita Jagi Ya, Gyata Tu Sarvaswa Jagi Ya Paamar Mi Var Une Bhasato( X 2), Tujhi Aarti Gaaya Sankati Rakshi Sharan Tula Mi, Ganapati Bappa Morya Mangalmoori Morya! Ganpati Bappa Morya! 

 

 

 

Text Box: Karpura Gauram  Karpura Gauram, Karuna Avatara Samsara Saara, Bhujagendra Hara Sada Rahasri Hrideya Ravindram Bhavan Bahavani Sahatu yavandi 

 

 

 

 

 

Text Box: Ghalin Lotanga Vandina Charanan Dhoria Pahin Roopa Tujhe Premi Alingana Anande Pujane Bhave Ovarine Mahare Hamah  Twameva Maata Cha Pitta Twameva Twameva Bhandhus Cha Sakha Twameva Twameva Vidya Dravinam Twameva Twameva Sarvam Mama Deva Deva  Kaayena Vaacha Manase Indreyeva Budita Manava Prakrute Swabhavat Karomi Agniani Sakal Parame Narayaroyati Samarpayami  Ashotam Keshavam Ram Narayanam Krishna Damodharam Vasudevam Hari Sridaram Madhavam Gopika Vallabham Janaki Nayakam Ramchandra Bhaje  Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare 

 

 

 

 

 

Text Box: Mantra Pushpanjali  Om Yagnena Yagne Majhenta Devasthani Dharmani Prathamaniasam Teha Nakam Mahimani Sachatra Purve Sadhyaha Santidevaha Om Raja Dhirajaya Prasanna Sahine Namovay Shrananaya Kurmahe  Sameka Mana Kaamaye Mayam Kameshwaro Vay Shranano Dadatu Kuberaya Vayshrananaya Maharajaya Namaha Om Swastih Sanrajyam Bhojam Swarajam Verajyam Parameshtham Rajyam Maharaj Madhye Pattya Mayam Samanta Parear Irshat Sarvo Bhamah Sarvo Yusha Antaradat Parardat  Prithivay Samudra Paryantarar Ekarariti Tadat Peshash Loko Bighito Marutaha Pariveshtha Rom Rutasya Vasungrahe Avishvashistha Kaama Prera Vishve Devaha Sada Sadaity  Eka Dantaya Vigmaye Vakratundaya Dimahi Tanno Danti Prachodayaat Shri Shubham Bhavatu